Waarom dit project?

Op twee locaties in de buitenwijken van Dordrecht wordt nieuwbouw beoogd. Volgens het bestemmingsplan was hiervoor een archeologisch onderzoek noodzakelijk.

Wat deden we?

Voor beiden locaties is een archeologisch bureauonderzoek opgesteld. Hieruit blijkt dat de locaties op een dik pakket klei liggen: het Merwededek. Dit pakket heeft het gehele Eiland van Dordrecht bedekt na een grote overstroming in 1421. Bijzonder was de ontdekking dat één van de plangebieden mogelijk op een locatie is gelegen, waar het pakket dunner zou kunnen zijn. Dit omdat het nabij het Huis van Dubbeldam is gelegen; mogelijk was dit het enige middeleeuwse gebouw dat de overstroming in 1421 overleefde. Dit zou betekenen dat het Huis hoger moet hebben gelegen dan het omliggende gebied.

Waar was het?

Rondom de Charlotte de Bourbonstraat en de Oudelandstraat in Dordrecht.

En met wie?

De archeologische bureauonderzoeken zijn in samenwerking met zelfstandig archeoloog Mirjam Elizabeth Lobbes, MA gerealiseerd.