Groningen Grote Markt OZ Uitwerking en rapportage opgravingen

In de loop der jaren was door diverse partijen archeologisch onderzoek gedaan in het gebied Grote Markt Oostzijde en de locatie van het Groninger Forum. Bij deze projecten was het niet tot uitwerking, rapportage en deponering gekomen. Om deze reden werd een Europese aanbesteding georganiseerd om alle archeologische opgravingen die tussen 1953 tot en met 2014 werden uitgevoerd binnen het plangebied Grote Markt oostzijde/Het Groninger Forum uit te werken, te rapporteren en te deponeren.

We hebben kennis en kunde geleverd voor het in de markt zetten van een uitzonderlijke Europese aanbesteding. Uitzonderlijk, omdat deze specifiek gericht was op het uitwerken, rapporteren en deponeren van oud onderzoek.

Het betrof het aanbesteden van het reeds uitgevoerde archeologisch onderzoek in het plangebied Grote Markt oostzijde/Het Groninger Forum in de binnenstad van Groningen.

De aanbesteding werd georganiseerd door de gemeente Groningen.

Andere projecten