Onderzoek Scheepswrakken Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk is niet stabiel genoeg om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. Ter voorbereiding van de dijkversterking is ook de waterbodem op de aanwezigheid van archeologische waarden onderzocht. Tijdens dit onderzoek zijn diverse scheepswrakken aangetroffen. Enkelen daarvan zijn uiteindelijk onderwaterarcheologische opgegraven.

We hebben het archeologisch opwateronderzoek, de duikinspecties het proefsleuven onderzoek en de doorstart naar een opgraving voor onze opdrachtgever in de markt gezet en georganiseerd.

Het onderzoek vond plaats op drie plaatsen op de waterbodem van de Markermeer Markermeer.

Het onderzoek is uitgevoerd namens de Alliantie Markermeerdijken. Het opwateronderzoek is door uitgevoerd door Periplus Archeomare. De duikinspecties en de onderwater graafactiviteiten zijn uitgevoerd door ADC Maritiem.

Andere projecten