Onze Diensten

Wat we doen

Buro de Brug is een onafhankelijk raadgevend ingenieursbureau op het gebied van de archeologie en cultuurhistorie.

Buro de Brug bouwt bruggen bij conflicterende belangen: tussen ontwikkelaars en erfgoedbeherende instellingen, tussen de archeologische wetenschappers, openbaar bestuur en publiek, tussen ruimtelijke inrichters en cultuurhistorie.

Als adviseurs ondersteunen wij zowel particuliere ontwikkelaars, overheden als de archeologiesector zelf.

Ons succes in het bouwen van bruggen is voor een belangrijk deel gelegen in ons inlevingsvermogen in de belangen en beweegredenen van de speler binnen het bestel. Andere kritische succesfactoren zijn eigen inhoudelijke kennis en ervaring plus een pragmatische instelling.

De interne bedrijfsvoering is gebaseerd op het opereren in kleine teams of op individuele basis waarbij het ontwikkelen van de eigen verantwoordelijkheid centraal staat. Dit gaat echter hand in hand met onderling goede afstemming en gedisciplineerde communicatie zowel intern als extern (naar opdrachtgever en samenwerkingspartners).

Contact