Waarom dit project?

De Bonifaciustoren van de Grote – of Sint Bonifaciuskerk in Medemblik verzakt met ongeveer 3 mm per jaar. Dit komt mede omdat het gebouw niet is voorzien van een paalfundering. Om dit proces tot stilstand te brengen is de wens om funderingspalen onder de toren gaan aanbrengen. Zowel de toren als de kerk zijn een gebouwd rijksmonument. De grond rond het terrein is een archeologisch rijksmonument. DE geplande werkzaamheden hebben dus een groot raakvlak met archeologie.

Wat deden we?

Buro de Brug heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat op dit moment nog onvoldoende bekend is over de bodemopbouw onder en in de directe omgeving van de toren om een gedegen afweging te kunnen maken over de beste methode van funderen. Op basis van deze resultaten zal nader onderzoek plaats vinden naar de grondslag van het plangebied om tot een zo goed mogelijke funderingstechniek te komen.

Waar was het?

Het onderzoek is uitgevoerd naar de Bonifaciustoren van de Grote – of Sint Bonifaciuskerk in Medemblik

En met wie?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Medemblik. Aangezien zowel het bouwwerk als de ondergrond een rijksmonument is, heeft afstemming plaats gevonden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.