Waarom dit project?

De Bonifaciustoren van de Grote – of Sint Bonifaciuskerk in Medemblik verzakt met ongeveer 3 mm per jaar. Dit komt mede omdat het gebouw niet is voorzien van een paalfundering. Om dit proces tot stilstand te brengen is de wens om funderingspalen onder de toren gaan aanbrengen. Zowel de toren als de kerk zijn een gebouwd rijksmonument. De grond rond het terrein is een archeologisch rijksmonument. De geplande werkzaamheden hebben dus een groot raakvlak met archeologie.

Wat deden we?

Buro de Brug heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd en een PvE voor vervolgonderzoek opgesteld. Inmiddels is een karterend booronderzoek op de locatie uitgevoerd om de bodemopbouw ter plaatse in detail in beeld te krijgen.

Waar was het?

Het onderzoek is uitgevoerd naar de Bonifaciustoren van de Grote – of Sint Bonifaciuskerk in Medemblik.

En met wie?

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Medemblik. Aangezien zowel het bouwwerk als de ondergrond een rijksmonument is, heeft afstemming plaats gevonden met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.