Waarom dit project?

De Projectorganisatie Stationsgebied Utrecht van de gemeente Utrecht voorzag dat er in de loop van dit meerjarige stadsvernieuwingsproject veelvuldig archeologisch onderzoek zou moeten worden uitgevoerd. Het in de markt zetten van archeologisch onderzoek in de vorm van een raamcontract leverde een optimum tussen prijs en (langdurig consistente) prijs. Bovendien konden eveneens passende afspraken worden gemaakt over een snelle responsetijd voor veldteams. Dit laatste is essentieel bij een dynamisch binnenstedelijk herontwikkelingsgebied.

Wat deden we?

We hebben kennis en kunde geleverd voor deze Europese aanbesteding om de gemeente Utrecht een geschikte raamcontractant te laten vinden die over een periode van twee maal vier jaar de preferente uitvoerder archeologie voor de projectorganisatie is geweest.

Waar was het?

Het betrof het archeologisch onderzoek dat werd uitgevoerd in het plangebied van de Project Organisatie Stationsgebied rond Hoog Catharijne in de binnenstad van Utrecht.

En met wie?

De aanbesteding werd georganiseerd door de gemeente Utrecht.