MVO

MVO certificaat

Met trots kunnen wij meedelen dat we sinds maart 2024 zijn gecertificeerd voor een MVO-keurmerk! Hieronder het verslag van Keurmerk MVO over onze certificering:

Het zijn organisaties van allerlei pluimage die hun weg vinden naar de certificering van het MVO-Keurmerk. Tot enthousiasme van de MVO-Keurmerkcommissie en stakeholders in het veld mocht recent een bijzondere audit plaatsvinden. Het eerste archeologische adviesbureau is opgegaan voor de toetsing conform de ISO 26000 richtlijn. De adviseurs achter deze organisatie werken aan allerhande projecten waarbij het raadgevend adviesbureau ingeschakeld wordt voor vraagstukken op het gebied van archeologie en cultuurhistorie. Bij de keuze van haar organisatienaam past de term Nomen est Omen, tussen opdrachtgevers ontstaan namelijk conflicterende belangen. Hier is het de taak van de organisatie om bruggen te bouwen tussen ontwikkelaars en erfgoedbeherende instellingen, tussen de archeologische wetenschappers, openbaar bestuur en publiek, tussen ruimtelijke inrichters en cultuurhistorie. De adviseurs van de Brug ondersteunen zowel particuliere ontwikkelaars, als ook overheden en de archeologiesector zelf. In 2020 kwam één van de adviseurs in het nieuws tijdens de jaarlijkse Monumentendag, waar het kinderboek ‘Glop’ over de archeologie van Hoorn werd gepresenteerd. Het boek brengt archeologie dichtbij, relaterend aan een gebeurtenis in 2015 toen er een stuk straat wegzakte in het steegje ‘t Glop in Hoorn.

Auditor Gerard van der Werff werd aangesteld voor de toetsing waarbij hij tot de volgende conclusie kwam: ‘Door de intrinsieke motivatie van de leiding van Buro de Brug onderscheid dit bedrijf zich als adviseur binnen archeologische trajecten. In het beleidsplan Duurzaamheid, dat opgesteld is volgens het OGSM model, zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen beschreven. De voortgang wordt gevolgd volgens het dashboard van dit model. Aan goed werkgeverschap wordt invulling gegeven door werkvreugde als essentieel te beschouwen en bij het accepteren van opdrachten af te wegen of deze passend zijn o.a. wat betreft reistijd, maar ook in relatie tot het beleid van het bedrijf op gebied van uitstoot. De inrichting van het kantoor is geheel circulair, computers refurbished en literatuur vaak 2e hands. Door de wijze van bedrijfsvoering staat het bedrijf positief bekend bij haar stakeholders. Buro de Brug verdient het MVO-Keurmerk ten volle’.    

De MVO-Keurmerkcommissie brengt hierbij haar hartelijke felicitaties over aan het gehele team van De Brug met het behalen van het MVO-Keurmerk – ISO 26000!

Openbare checklist inzien: www.keurmerkmvo/keurmerkeisen

MVO Certificaat Buro de Brug
MVO Keurmerk

Contact