Archeologie wordt vaak gezien als een last, een belemmering of kostenpost. Buro de Brug stelt zich ten doel zijn opdrachtgevers tijdig en betrouwbaar te informeren en adviseren over archeologie en cultuurhistorie en de raakvlakken met andere project aspecten inzichtelijk te maken. Zo wordt de belemmeringen omgebogen tot kans en kunnen de kosten worden beheerst. Wij zorgen er voor dat archeologie zeker geen zand in de project motor wordt. Als het aan ons ligt is het olie in de project machine.

Buro de Brug profileert zich als een duurzaam, betrokken en innovatief bedrijf.