Op dit moment (maart 2024) zijn wij bezig met het vernieuwen van onze website, waarop we ons nieuwe bedrijfsbeleid met betrekking tot o.a. duurzaamheid zullen presenteren. Binnenkort volgt meer!

Buro de Brug is een onafhankelijk archeologisch adviesbureau. Het is 1 mei 2008 opgericht door Jan-Willem Oudhof en Chris Sueur.

De naam Buro de Brug kozen zij omdat het past bij hun visie op het werkveld en de manier van samenwerken; altijd zoekend naar het compromis en de verbinding. Het doel is om bruggen te slaan tussen verschillende partijen, zij het opdrachtgevers, uitvoerders of bevoegd gezag. Altijd op zoek naar de beste oplossing in elke situatie.

Op 1 november 2019 is Chris overleden. Ruim elf jaar is hij samen met Jan-Willem het boegbeeld van het bedrijf geweest.

Jan-Willem Oudhof

Jan-Willem (1969) is senior archeoloog en mede oprichter van Buro de Brug. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in alle facetten van het archeologisch werkveld. Na een carrière in de uitvoerende kant van de archeologie, is hij in het nieuwe millennium verder gegaan in de advisering. Hij is door diverse gemeenten als senior archeoloog ingehuurd. Niet alleen in de rol als bevoegd gezag, maar ook als conditieleider archeologie bij complexe civieltechnische projecten. Zowel op de landbodem als op de waterbodem. Hij heeft voor diverse projectorganisaties het deelaspect archeologie van Europese aanbesteding tot opleveren eind publicatie vorm gegeven. Daarnaast participeert hij in wetenschappelijke onderzoeksgroepen en publiceert hij nog regelmatig inhoudelijke bijdragen over diverse thema’s in de middeleeuwse archeologie.

Josje van Leeuwen

Josje (1989) heeft in 2014 haar Research Master aan de Universiteit van Amsterdam in de Noord-West Europese archeologie afgerond. Na haar afstuderen heeft ze eerst bijna zes jaar bij Archeologie West-Friesland gewerkt als KNA Specialist Archeozoölogie, archeologisch beleidsadviseur en educator. Ze heeft daar ook meegewerkt aan het opstellen van waarden-, verwachtingen- en beleidskaarten archeologie voor verschillende gemeenten. Sinds november 2018 werkt ze bij Buro de Brug als adviseur en KNA Specialist Archeozoölogie. Ze schrijft bureauonderzoeken, adviezen en Programma’s van Eisen en stelt archeologische beleidskaarten op. Voor het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân verzorgt zij vanuit Buro de Brug de archeologische advisering voor een groot deel van de gemeenten in Friesland. In 2020 illustreerde zij haar eerste kinderboek over archeologie: “Glop”.

Maaike Honshorst

Maaike (1993) heeft in 2015 een Bachelor Archeologie & Prehistorie afgerond en een jaar later de Bachelor Kunstgeschiedenis, beide aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Na jaren backpacken heeft zij in 2022 de Research Master: Archaeology Heritage & Memory voltooid aan de UvA met haar afstudeerproject over ‘Archeologie en erfgoedparticipatie op Terschelling’. Tijdens haar studies heeft zij twee keer stagegelopen bij het Allard Pierson in Amsterdam, waar zij heeft meegewerkt aan de herinrichting van de Romeinse afdeling in 2014 met de tentoonstelling Van Rome naar Romeins. Ook heeft ze daar de Week van de Klassieken – De Inclusieve Oudheid georganiseerd in 2021. Daarnaast is zij stagiair geweest bij zowel ADC ArcheoProjecten als de afdeling (Maritieme) Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2021. Bij beide stages heeft Maaike gewerkt aan haar eigen projecten: ‘Deep-map van Reigersborg-Zuid V in Hoogkarspel’ en ‘Koken aan boord van Waterschepen (1500-1700)’. Sinds mei 2021 is zij werkzaam bij Buro de Brug en sinds 1 september 2022 als fulltime junior adviseur.