Buro de Brug is een onafhankelijk archeologisch adviesbureau. Het is 1 mei 2008 opgericht door Jan-Willem Oudhof en Chris Sueur.

De naam Buro de Brug kozen zij omdat het past bij hun visie op het werkveld en de manier van samenwerken; altijd zoekend naar het compromis en de verbinding. Het doel is om bruggen te slaan tussen verschillende partijen, zij het opdrachtgevers, uitvoerders of bevoegd gezag. Altijd op zoek naar de beste oplossing in elke situatie.

Op 1 november 2019 is Chris na een kort ziekbed overleden. Ruim elf jaar is hij samen met Jan-Willem het boegbeeld van het bedrijf geweest. Chris was een ontzettende optimist, die overal mogelijkheden in plaats van belemmeringen zag. Daarnaast had hij een breed scala aan interesses, van juridische zaken tot Franstalige chansons aan toe. Wij hebben hem gekend als een zorgzame, grappige en ongelofelijk slimme collega en vriend.

Buro de Brug is hierna van een VOF over gegaan naar een eenmanszaak. Samen met ons hele team zetten we de werkzaamheden van Buro de Brug voort.

Buro de Brug staat een groei voor ogen naar een omvang van 4 tot 6 personen. Nieuwe medewerkers moeten zelfstandig op het niveau van een (aankomend) senioradviseur kunnen werken.

Jan-Willem Oudhof

Jan-Willem (1969) is senior archeoloog en mede oprichter van Buro de Brug. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in alle facetten van het archeologisch werkveld. Na een carrière in de uitvoerende kant van de archeologie, is hij in het nieuwe millennium verder gegaan in de advisering. Hij is door diverse gemeenten als senior archeoloog ingehuurd. Niet alleen in de rol als bevoegd gezag, maar ook als conditieleider archeologie bij complexe civieltechnische projecten. Hij heeft voor diverse projectorganisaties het deelaspect archeologie van Europese aanbesteding tot opleveren eind publicatie vorm gegeven. Daarnaast participeert hij in wetenschappelijke onderzoeksgroepen en publiceert hij nog regelmatig inhoudelijke bijdragen over diverse thema’s in de middeleeuwse archeologie.

Josje van Leeuwen

Josje (1989) heeft in 2014 haar Research Master aan de Universiteit van Amsterdam in de Noord-West Europese archeologie. Na haar afstuderen heeft ze eerst bij Archeologie West-Friesland gewerkt als KNA Specialist Archeozoölogie, archeologisch beleidsadviseur en educator. Ze heeft daar ook meegewerkt aan het opstellen van waarden-, verwachtingen- en beleidskaarten archeologie voor o.a. gemeenten Drechterland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. Sinds november 2018 werkt ze bij Buro de Brug als adviseur en als KNA Specialist Archeozoölogie. Ze schrijft bureauonderzoeken, adviezen en Programma’s van Eisen en stelt archeologische beleidskaarten op. Voor het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân verzorgt zij vanuit Buro de Brug de archeologische advisering voor een groot deel van de gemeenten in Friesland.

Esther Mulder

Esther (1991) heeft in 2016 haar Research Master aan de Universiteit Leiden behaald in de Archeologie van het Mediterrane gebied en het Midden Oosten. Na haar afstuderen is ze echter in de Nederlandse archeologie aan de slag gegaan. Een aantal jaren heeft ze bij verschillende bedrijven als archeoloog in het veld gewerkt, waarbij alle omringende werkzaamheden tevens aan bod kwamen. Hiernaast heeft ze meerdere werkzaamheden op kantoor opgepakt, zoals de planning, organisatorische ondersteuning en office manager. Sinds februari 2019 werkt ze bij Buro de Brug als adviseur en interne kwaliteitsmanager. Ze schrijft bureauonderzoeken, adviezen en Programma’s van Eisen en heeft voor meerdere gemeentes meegewerkt aan archeologische beleidskaarten en plantoetsing, zowel op project basis als via detachering.