Buro de Brug is een onafhankelijk archeologisch adviesbureau. Het is 1 mei 2008 opgericht door Jan-Willem Oudhof en Chris Sueur.

De naam Buro de Brug kozen zij omdat het past bij hun visie op het werkveld en de manier van samenwerken; altijd zoekend naar het compromis en de verbinding. Het doel is om bruggen te slaan tussen verschillende partijen, zij het opdrachtgevers, uitvoerders of bevoegd gezag. Altijd op zoek naar de beste oplossing in elke situatie.

Op 1 november 2019 is Chris na een kort ziekbed overleden. Ruim elf jaar is hij samen met Jan-Willem het boegbeeld van het bedrijf geweest. Chris was een ontzettende optimist, die overal mogelijkheden in plaats van belemmeringen zag. Daarnaast had hij een breed scala aan interesses, van juridische zaken tot Franstalige chansons aan toe. Wij hebben hem gekend als een zorgzame, grappige en ongelofelijk slimme collega en vriend.

Buro de Brug staat een groei voor ogen naar een omvang van 4 tot 6 personen. Nieuwe kandidaten moeten zelfstandig op het niveau van een (aankomend) senioradviseur kunnen werken en open staan voor participatie in het bedrijf.

Jan-Willem Oudhof

Jan-Willem (1969) is senior archeoloog en mede oprichter van Buro de Brug. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in alle facetten van het archeologisch werkveld. Na een carrière in de uitvoerende kant van de archeologie, is hij in het nieuwe millennium verder gegaan in de advisering. Hij is door diverse gemeenten als senior archeoloog ingehuurd. Niet alleen in de rol als bevoegd gezag, maar ook als conditieleider archeologie bij complexe civieltechnische projecten. Zowel op de landbodem als op de waterbodem. Hij heeft voor diverse projectorganisaties het deelaspect archeologie van Europese aanbesteding tot opleveren eind publicatie vorm gegeven. Daarnaast participeert hij in wetenschappelijke onderzoeksgroepen en publiceert hij nog regelmatig inhoudelijke bijdragen over diverse thema’s in de middeleeuwse archeologie.

Josje van Leeuwen

Josje (1989) heeft in 2014 haar Research Master aan de Universiteit van Amsterdam in de Noord-West Europese archeologie afgerond. Na haar afstuderen heeft ze eerst bijna zes jaar bij Archeologie West-Friesland gewerkt als KNA Specialist Archeozoölogie, archeologisch beleidsadviseur en educator. Ze heeft daar ook meegewerkt aan het opstellen van waarden-, verwachtingen- en beleidskaarten archeologie voor verschillende gemeenten. Sinds november 2018 werkt ze bij Buro de Brug als adviseur en KNA Specialist Archeozoölogie. Ze schrijft bureauonderzoeken, adviezen en Programma’s van Eisen en stelt archeologische beleidskaarten op. Voor het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân verzorgt zij vanuit Buro de Brug de archeologische advisering voor een groot deel van de gemeenten in Friesland. In 2020 illustreerde zij haar eerste kinderboek over archeologie: “Glop”.