Buro de Brug is een onafhankelijk archeologisch adviesbureau. Het is 1 mei 2008 opgericht door Jan-Willem Oudhof en Chris Sueur.

De naam Buro de Brug kozen zij omdat het past bij hun visie op het werkveld en de manier van samenwerken; altijd zoekend naar het compromis en de verbinding. Het doel is om bruggen te slaan tussen verschillende partijen, zij het opdrachtgevers, uitvoerders of bevoegd gezag. Altijd op zoek naar de beste oplossing in elke situatie.

Op 1 november 2019 is Chris na een kort ziekbed overleden. Ruim elf jaar is hij samen met Jan-Willem het boegbeeld van het bedrijf geweest.

Buro de Brug staat een groei voor ogen naar een omvang tot 6 personen. Nieuwe kandidaten moeten zelfstandig op het niveau van een (aankomend) senioradviseur kunnen werken en open staan voor participatie in het bedrijf.

Jan-Willem Oudhof

Jan-Willem (1969) is senior archeoloog en mede oprichter van Buro de Brug. Hij heeft ruim 25 jaar ervaring in alle facetten van het archeologisch werkveld. Na een carrière in de uitvoerende kant van de archeologie, is hij in het nieuwe millennium verder gegaan in de advisering. Hij is door diverse gemeenten als senior archeoloog ingehuurd. Niet alleen in de rol als bevoegd gezag, maar ook als conditieleider archeologie bij complexe civieltechnische projecten. Zowel op de landbodem als op de waterbodem. Hij heeft voor diverse projectorganisaties het deelaspect archeologie van Europese aanbesteding tot opleveren eind publicatie vorm gegeven. Daarnaast participeert hij in wetenschappelijke onderzoeksgroepen en publiceert hij nog regelmatig inhoudelijke bijdragen over diverse thema’s in de middeleeuwse archeologie.

Josje van Leeuwen

Josje (1989) heeft in 2014 haar Research Master aan de Universiteit van Amsterdam in de Noord-West Europese archeologie afgerond. Na haar afstuderen heeft ze eerst bijna zes jaar bij Archeologie West-Friesland gewerkt als KNA Specialist Archeozoölogie, archeologisch beleidsadviseur en educator. Ze heeft daar ook meegewerkt aan het opstellen van waarden-, verwachtingen- en beleidskaarten archeologie voor verschillende gemeenten. Sinds november 2018 werkt ze bij Buro de Brug als adviseur en KNA Specialist Archeozoölogie. Ze schrijft bureauonderzoeken, adviezen en Programma’s van Eisen en stelt archeologische beleidskaarten op. Voor het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân verzorgt zij vanuit Buro de Brug de archeologische advisering voor een groot deel van de gemeenten in Friesland. In 2020 illustreerde zij haar eerste kinderboek over archeologie: “Glop”.

Maaike Honshorst

Maaike (1993) is na jaren backpacken in september 2020 begonnen met haar tweejarige Research Master: Archaeology, Heritage & Memory aan de Universiteit van Amsterdam. In 2015 heeft zij de Bachelor Archeologie & Prehistorie afgerond en een jaar later de Bachelor Kunstgeschiedenis, beide aan de UvA. Tijdens haar studies heeft ze twee keer stage gelopen bij erfgoedinstelling en museum het Allard Pierson in Amsterdam. Zo heeft zij meegewerkt aan de herinrichting van de Romeinse afdeling in 2014 met de tentoonstelling Van Rome naar Romeins en was zij afgelopen februari – mei één van de organisatoren van de Week van de Klassieken – De Inclusieve Oudheid 2021 vanuit het Allard Pierson. Daarnaast heeft zij stage gelopen bij ADC ArcheoProjecten met haar eigen project: een “deep map” van Reigersborg-Zuid V in Hoogkarspel. Met dit project was zij op zoek naar verhalen gerelateerd aan een snel veranderend stuk landschap in West-Friesland. Momenteel is zij een trainee bij de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed (RCE) op de afdeling (Maritieme) Archeologie, waar zij zich bezighoudt met de inventarissen van waterschepen (1500-1700) en het onderwerp: Koken aan boord. Naast haar studie en stage werkt zij bij Buro de Brug als junior adviseur.

Jilles van Kesteren

Jilles (1993) verruilde in 2018 zijn baan als schadeadviseur bij een verzekeraar voor de studies BA Archeologie (Rijksuniversiteit Groningen) en HBO-rechten (NHL Stenden), met het accent op de archeologie van Noordwest-Europa en Nederlands recht. Op het snijvlak van beide studies groeide zijn interesse voor archeologiebeleid en aanverwante praktisch-juridische aspecten. Vanaf 2022 schrijft hij bij een lokale overheid aan een afstudeeronderzoek over archeologiebeleid en beleidsinstrumenten onder de Omgevingswet. Naast zijn studie en afstudeertraject werkt hij bij Buro de Brug als junior adviseur.