Bonaire, Caribisch Nederland, Europese aanbesteding Amboina

De Scholengemeenschap Bonaire in Kralendijk had plannen voor een uitbreiding. Tijdens de initiatiefase van het project werd archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek werd vastgesteld dat sporen van een precolumbiaanse nederzetting verwacht konden worden. In de voorbereidingsfase moest een opgraving van deze resten worden uitgevoerd. Dit archeologisch onderzoek is door middel van een Europese aanbesteding in de markt gezet.

We hebben kennis en kunde geleverd voor de eerste Europese aanbesteding van een archeologisch onderzoek op Bonaire. Hierbij kregen wij het verzoek om een de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie zo aan te passen dat deze als leidraad voor dit project kon gelden.

Het betrof een archeologische opgraving en inventariserend veldonderzoek op en rondom het terrein van de Scholengemeenschap Bonaire aan de Kaya Frater Oldulfinus in Kralendijk.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was opdrachtgever van de Europese aanbesteding en liet zich vertegenwoordigen door het Rijksvastgoedbedrijf. Zij leverde de sturing van het programma en het projectmanagement.

Andere projecten