Privacyverklaring

Buro de Brug vindt uw privacy belangrijk en houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Buro de Brug is verantwoordelijk voor het doel van gegevensverwerking en de wijze waarop dit plaatsvindt.  Hieronder leggen wij uit hoe wij omgaan met uw privacy. Dit privacy-protocol geldt voor het bezoeken van onze website alsmede de diensten Buro de Brug. 

 

Wie verwerkt jouw gegevens

Buro de Brug is een raadgevend ingenieursbureau op het gebied van cultuurhistorie, archeologie en detachering. Buro de Brug is gevestigd aan de Kanaaldijk 12 (1458 PP) te Spijkerboor en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77197577.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Buro de Brug verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • IP-adres: het internet protocol (adres) van uw computer.
  • voor – en achternaam
  • plaats, telefoonnummer van de cliënt en/of onderneming
  • e-mailadres:  het door u gebruikte email-adres.
  • betalingsgegevens: rekeningnummer, tenaamstelling rekeninghouder, BIC, BTW nummer.
  • Buro de Brug verwerkt eventueel overige informatie (dossierstukken, brieven, e-mails die herleidbaar zijn op de opdrachtgever) die noodzakelijk is gelet op haar dienstverlening en/of bedrijfsvoering.
  • Buro de Brug verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens in de zin van AVG.
  • Buro de Brug gebruikt geen tracking cookies en/of vergelijkbare technieken.

 

Doeleinden van verwerking persoonsgegevens

Buro de Brug verwerkt uw (persoons)gegevens voor de uitvoering van uw opdracht, onze dienstverlening en/of bedrijfsvoering. Hierbij hoort ook onze administratie, beveiliging, wettelijke verplichtingen, verzoeken, klachten en geschillen en/of  andere gerechtvaardigde belangen van Buro de Brug. Wij vragen vooraf toestemming voor verwerking en een gegeven toestemming kan altijd worden ingetrokken.

 

Bewaring, inzage, correctie en verwijdering

Buro de Brug bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Verwerkte gegevens kunnen worden ingezien, na een schriftelijk verzoek daartoe en binnen de daarvoor bepaalde termijn. Indien uw gegevens onjuist en/of onvolledig zijn dan kunnen deze op uw verzoek worden veranderd en/of verwijderd.  Een verzoek om inzage, verandering of verwijdering van (persoons)gegevens dient u te richten aan: info@burodebrug.nl

 

Delen van gegevens met derden

Buro de Brug deelt uw persoonsgegevens niet met derden, anders dan opdrachtnemers en/of onderaannemers en uitsluitend indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht,  onze dienstverlening, bedrijfsvoering en/of een ander gerechtvaardigd belang. Op uw verzoek sluit Buro de Brug een verwerkingsovereenkomst met derden om uw privacy te garanderen.

 

Beveiliging

Buro de Brug heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Informatie en/of vragen met betrekking tot de beveiliging kunnen worden gedeeld met: info@burodebrug.nl

 

Klachten

Buro de Brug heeft geen functionaris gegevensbescherming (FG). Klachten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens door Buro de Burg kunt u richten tot: info@burodebrug.nl en/of rechtstreeks tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

 

Wijziging privacy statement

Buro de Brug behoudt zich het recht voor dit privacy-protocol te wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 mei 2024. 

Contact