Waarom dit project?

In 2016 en 2017 heeft de RCE onderzoek gedaan naar verwachtingsmodellen rond de stad. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de verbeteracties Malta. Het doel van het onderzoek was om meer grip te krijgen op de aard en de locatie van complexen rond de stad. De werkwijze hiervoor was een analyse van de Jacob van Deventerkaarten uit omstreeks 1560 van enkele grotere steden. Deze analyse is verder uitgebouwd voor een volgende groep steden.

Wat deden we?

Buro de Brug heeft vervolgonderzoek uitgevoerd dat erop gericht was om het model uit de eerste fase meer praktisch toepasbaar te maken. Op basis van het model en GIS analyse is voor drie steden getracht een eigen verwachtingsmodel te maken met een koppeling tussen complextype, landschap, reliƫf en ander historische bronnen, geprojecteerd op de kaarten van Jacob van Deventer.

Waar was het?

Deze analyse is uitgevoerd op het buitengebied van drie laatmiddeleeuwse steden die ieder in een aparte landschappelijke eenheid van Nederland is gelegen. Het ging om de steden Groningen, Tiel en Middelburg.

En met wie?

Het onderzoek is in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed uitgevoerd. Tijdens het project is samenwerking gezocht met de Steekproef bv voor het uitvoeren van de analyse voor de stad Groningen.