Waarom dit project?

De Alliantie Markermeerdijken versterkt ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. De dijk is niet stabiel genoeg om ruim 1,2 miljoen Noord-Hollanders te beschermen tegen het water. Ter voorbereiding van de dijkversterking is ook de waterbodem op de aanwezigheid van archeologische waarden onderzocht. Hiervoor zijn akoestische technieken gebruikt, zoals side scan sonar en multibeam . Ter hoogte van Uitdam is bijna 2 kilometer aan verdronken dijk uit de middeleeuwen ontdekt. Slechts een klein deel van deze kleidijk op de waterbodem wordt door de dijkversterking aangetast. Dit deel is door middel van grondboringen onderzocht. Het grootste deel valt buiten de scope van het project. Studenten van Saxion Hogeschool Deventer hebben in het kader van hun afstudeerproject onderzoek gedaan naar deze dijk.

Wat deden we?

We hebben het archeologisch opwateronderzoek en het booronderzoek naar deze dijk door marktpartijen georganiseerd. Daarnaast hebben wij de studenten van Saxion Hogeschool begeleid tijdens hun afstudeerproject. Tijdens deze werkzaamheden zijn ook nog filmopnames gemaakt voor de documentaire serie ‘wildernis onder water’.

Waar was het?

Het onderzoek vond plaats op de waterbodem ten zuiden van Uitdam in het Markermeer.

En met wie?

Het opwateronderzoek en het booronderzoek is uitgevoerd namens de Alliantie Markermeerdijken. Buro de Brug heeft de begeleiding van de studenten van Saxion Hogeschool georganiseerd.