Waarom dit project?

‘Vrouwen en vroomheid’ heet het boek waar de Purmerender stadshistoricus Vincent Nijenhuis zijn zinnen op had gezet. Helaas heeft hij de voltooiing van het boek niet meer meegemaakt.  Het boek is onder eindredactie van prof. dr. Koen Goudriaan door een heel team aan auteurs afgerond en vertelt het verhaal van het middeleeuwse Sint-Ursulaklooster, dat werd bevolkt door zusters van de orde van boetvaardigheid (derde orde) van Sint-Franciscus. Het klooster behoort tot de vroege uitingen van de Moderne Devotie in Hollands Noorderkwartier. Toen het ontstond was Purmerend een dorp, maar hard op weg om een stad te worden. De zusters dreven een grote boerderij met landerijen die vlak naast het klooster lagen. Testamenten, wijdingsoorkonden en aflaatbrieven bieden een inkijk in hun spirituele leven. Bij de Opstand ging het klooster zelf ten onder, maar de aanzienlijke katholieke gemeenschap van de stad bewaarde de herinnering eraan en zorgde dat een deel van de historische documentatie behouden bleef.

Wat deden we?

In dit project hebben wij de resultaten van een in 2009 uitgevoerde archeologische begeleiding in een bredere context geplaatst. Op deze manier kon meer invulling worden gegeven aan de reconstructie van het kloostercomplex die werd vervaardig door Johan Arp.

Waar was het?

Het klooster heeft gestaan op de huidige Koemarkt in Purmerend.

En met wie?

De eindredactie van het boek werd verzorgd door Koen Goudriaan en het auteursteam bestond uit Vincent Nijenhuis, Jaap Haag, Joost Cox, John Besseling, Johan Arp en Jan-Willem Oudhof