Scouting Zeewolde

Scoutinglandgoed Zeewolde bv was voornemens op de locatie Nulderpad 5 in Zeewolde een nieuw magazijn en veldschuur te realiseren. Met een totale oppervlakte van ca. 640 m2 overschreed de beoogde nieuwbouw de beleidsmatige vrijstellingsgrens van 500 m2.

Buro de Brug heeft een archeologische quickscan voor de locatie uitgevoerd. Op basis van een nabijgelegen recent booronderzoek bleek dat de kansrijke lagen in dit gebied zijn verspoeld. In samenspraak met de gemeente zijn een aantal gegevens hierover kort op papier gezet. Hierbij is ook contact gezocht met de AWN Flevoland om aanvullende gegevens te verkrijgen. Buro de Brug heeft geadviseerd de locatie niet verder archeologisch te onderzoeken. Een archeologisch onderzoek in het kader van de AMZ-cyclus kon hiermee achterwege blijven.

Het onderzoek is uitgevoerd naar de locatie Nulderpad 5 in Zeewolde.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Wijdland Trading bv. In samenspraak met de gemeente Zeewolde is contact opgenomen met de AWN Flevoland.

Andere projecten