Odyssee project Tiel rond 1000

Voordat de Maltawetgeving werd geïmplementeerd in Nederland, was er geen verplichting om archeologische opgravingen ook uit te werken en te rapporteren. De meeste projecten waren klaar wanneer het veldwerk was uitgevoerd. Dit leverde een enorm stuwmeer op aan niet uitgewerkt onderzoek. Om aan deze achterstand een einde te maken heeft NWO het programma Odyssee ontwikkeld. Archeologische opgravingen werden in kaart gebracht en in historisch perspectief geplaatst. Dit was niet alleen van betekenis voor de archeologie als wetenschap maar ook voor ontwikkelaars van toekomstige ruimtelijke plannen. Bovendien werden de onderzoeksresultatenvoor een breed publiek toegankelijk toegankelijk gemaak. Een van deze projecten was Tiel rond 1000.

Met dit project zijn een viertal opgravingen uitgewerkt die licht werpen op de oudste geschiedenis van Tiel in de 10de tot 12de eeuw. Het betreft opgravingen uit de pre-Malta periode die het beeld van Tiel in belangrijke mate hebben bepaald, maar waarvan de analyse nooit is afgerond. Daarnaast zijn alle archeologische onderzoeken tussen 1950 en 2010 in deze monografie beschreven.

Het onderzoek heeft zich toegespitst op opgravingen in de historische binnenstad van Tiel.

In het onderzoeksteam heeft Buro de Brug samen gewerkt met de gemeente Tiel en met de Universiteit van Amsterdam.

Andere projecten