Waarom dit project?

De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) ten zuiden van Urk betekent een economisch structuurversterking en het toevoegen van een uniek vestigingsklimaat voor de regio en het hele IJsselmeergebied. De ontwikkeling van de MSNF bestaat uit 10 hectare netto buitendijkse servicehaventerrein (1000 x 100 meter), een golfbreker en een water- en landzijdige ontsluiting. Als onderdeel van deze planvorming moet ook het deelaspect archeologie beschouwd worden.

Wat deden we?

In opdracht van de provincie Flevoland hebben we een adviesdocument opgesteld gebaseerd op de beschikbare archeologische onderzoeken en rapporten die in een eerder stadium waren opgeteld in de voorbereiding van het project

Waar was het?

De Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland (MSNF) staat gepland in het IJsselmeer langs de Zuidermeerdijk ten zuiden van Urk.

En met wie?

Het adviesdocument is door Buro de Brug opgesteld voor de provincie Flevoland.