Waarom dit project?

Sinds 2018 levert Buro de Brug archeologische expertise op het niveau van senior archeoloog aan de gemeente Leeuwarden.

Wat deden we?

Advisering bij ruimtelijke plannen bij de gemeente Leeuwarden op het gebied van archeologie.

Waar was het?

De advisering is voor de gehele gemeente Leeuwarden.

En met wie?

Vanuit deze functie komen we in contact met verschillende partijen in de gemeente Leeuwarden die zich bezig houden met archeologie.