Kinderboek ‘Glop’

In 2015 zakte er plotseling een stuk straat weg in het kleine steegje Glop in de binnenstad van Hoorn. Toen archeologen afdaalden in het donkere gat, stonden zij tot hun knieën in het water van een lange ondergrondse gang. Die was honderden jaren daarvoor aangelegd voor de afvoer van water en afval van de mensen in de stad erboven. De herontdekking van dit ondergrondse gangenstelsel vormde de inspiratie voor een nieuw kinderboek.

Het boek vormt een vrolijke wandeling door de geschiedenis van Hoorn en tegelijkertijd ook een archeologische en bouwhistorische puzzel. Zo kan worden gekeken hoe een woning telkens wordt verbouwd, waardoor uiteindelijk laag op bouwhistorische laag wordt gestapeld. Onder de grond, in de onderaardse gang, worden de archeologische lagen ook opgestapeld: objecten van de mensen die in het huis woonden en de bewoners van de stad.

‘Glop’ is verkrijgbaar bij elke boekhandel in Nederland en België en bij internetboekwinkels.

‘Glop’ werd bedacht en getekend door Josje van Leeuwen. Vanuit Buro de Brug werd de productie meegefinancierd.

Het boek vertelt op speelse wijze de geschiedenis van de stad Hoorn, maar betrekt ook dingen uit de gehele Nederlandse geschiedenis.

Meervoudig Griffelwinnaar Daan Remmerts de Vries schreef teksten bij de prenten. ‘Glop’ is uitgegeven door Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren (www.hooglandvanklaveren.nl). Het boek is meegefinancierd door Buro de Brug, Stichting Archeologie West-Friesland en publicatiestichting Bas Baltus, een samenwerking tussen de gemeente Hoorn, Stichting Stadsherstel Hoorn en Vereniging Oud Hoorn.

Andere projecten