Waarom dit project?

In 2020 leverde Buro de Brug archeologische expertise aan het cultuurhistorisch centrum van de gemeente Leiden en de regio.

Wat deden we?

Advisering bij ruimtelijke plannen bij o.a. de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Lisse en Hillegom op het gebied van archeologie.

Waar was het?

Vanuit Leiden worden verschillende buurgemeenten ondersteunt in archeologische advisering.

En met wie?

Vanuit deze functie kwamen we in contact met partijen in de verschillende gemeenten die zich bezig houden met archeologie.