Directievoering Archeologie Alliantie Markermeerdijken

De Alliantie Markermeerdijken is een samenwerking van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de marktpartijen Boskalis en VolkerWessels. De Alliantie versterkt circa 33 kilometer Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam. De Noord-Hollandse dijken beschermen ruim een miljoen inwoners tegen overstromingen.
Het gebied rond de Markermeerdijken is zowel archeologisch als cultuurhistorisch gezien een rijk gebied. Voorafgaand en tijdens de dijkversterking laat de Alliantie zorgvuldig archeologisch onderzoek uitvoeren. Niet alleen op het land, maar ook onder water.

Sinds 2016 Buro de Brug organiseert namens de Alliantie Markermeerdijken het nodige archeologisch onderzoek op de landbodem en op de waterbodem en voert directie over het veldwerk en de uitwerking van het onderzoek.

Langs circa 33 kilometer Markermeerdijken van Hoorn tot Amsterdam.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van De Alliantie Markermeerdijken

Andere projecten