Directievoering Archeologie Knooppunt Hoevelaken fase 1

Rijkswaterstaat pakt het knooppunt Hoevelaken aan en verbreedt de aansluitende delen van de A28 en A1. Zo verbeteren ze de doorstroming en de verkeersveiligheid. Daarmee vergroten ze de leefbaarheid voor de omgeving en de bereikbaarheid van het midden van Nederland. In de voorbereiding tot dit project zijn op een groot aantal plaatsen (82 onderzoeksgebieden, circa 33 hectare) proefsleuven gegraven, op zoek naar mogelijk archeologische waarden in de bodem.
Buro de Brug organiseert in opdracht van Movares voor Rijkswaterstaat het nodige archeologisch onderzoek in het project en voert directie over het veldwerk en de uitwerking van het onderzoek voor de eerste fase.
De vernieuwing van het verkeersknooppunt Hoevelaken omvat het aanpassen van ruim 37 kilometer toegangswegen,19 km onderliggend wegennet met in totaal 60 nieuwe kunstwerken,14 nieuwe aansluitingen, nieuwe verlichting, 27,5 kilometer geluidschermen en reconstructie van 4 verzorgingsplaatsen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van Movares, voor Rijkswaterstaat.

Andere projecten