Waarom dit project?

Buro de Brug levert sinds 2019 archeologische expertise bij het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân. Het Steunpunt kreeg opdracht van de gemeente Leeuwarden om de archeologische beleidskaart voor de gemeente uit te breiden met de nieuwe deelgebieden (voorheen Leeuwarderadeel en Littenseradiel).

Wat deden we?

Dit heeft geresulteerd in een actuele en precieze archeologische waarden- en verwachtingenkaart, waarop in samenspraak met de gemeente het beleid is gevormd. Naar verwachting zal de nieuwe beleidskaart in 2020 worden vastgesteld.

Waar was het?

Het onderzoek besloeg de gehele gemeente Leeuwarden en in het bijzonder de nieuwe deelgebieden Leeuwarderadeel en Littenseradiel.

En met wie?

In samenwerking met de gemeente, provincie Fryslân, het Argeologysk Wurkferbân en de Fryske Akademy werd de gehele de beleidskaart aangepast naar de nieuwste inzichten.