Project communicatie

Succesvol archeologisch onderzoek draait niet alleen om deskundig veldwerk, maar ook om effectieve communicatie. Archeologie biedt een unieke kans voor boeiende en informatieve communicatie. Wij organiseren de projectcommunicatie rond uw archeologisch onderzoek van begin tot eind. U kunt erop vertrouwen dat uw onderzoek niet alleen professioneel wordt uitgevoerd, maar ook helder en efficiënt wordt gecommuniceerd, […]

Onderzoek

Wij vinden het heel belangrijk dat het cultuurhistorisch erfgoed voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is en ontsloten wordt. Wij doen mee aan wetenschappelijk onderzoek en publiceren daar over. We zetten ons in voor het ontsluiten van analoge archieven en het uitwerken van oud onderzoek. Ook data recovery van oude datasets die draait op oude software […]

GIS, Inventarisatie- & Beleidskaarten

Archeologische informatie ruimtelijk weergeven is een vak apart. Het goed inzichtelijk maken van beschikbare gegevens vormt een belangrijk onderdeel van het functioneren van archeologisch beleid. Als een kaart immers niet helder is, kan dit problemen geven in de praktische uitvoering van advisering en selectiebesluiten. Doordat Buro de Brug bekend is met zowel het vervaardigen van […]

Directievoering

We zijn experts die gedijen op vertrouwen, integriteit en expertise. Als vertrouwde adviseurs gaan we verder dan alleen het geven van deskundig advies; we begrijpen de behoeften, doelen en waarden van onze klanten tot in de kern. Onze kenmerken zijn: Integriteit: We handelen eerlijk en ethisch. Deskundigheid: We beschikken over uitgebreide kennis van erfgoed en […]

Detachering

Het personeel van Buro de Brug kan voor lange of korte tijd op alle niveaus in uw organisatie worden ingezet voor archeologische en cultuurhistorische werkzaamheden. De medewerkers hebben ruime ervaring als gemeentearcheoloog, provinciaal of gemeentelijk beleidsadviseur, provinciaal of gemeentelijk beleidsmedewerker of provinciaal of gemeentelijke plantoetser en senior (KNA) archeoloog. Overheden, maar ook bedrijven kunnen kampen […]

Projectadvisering

We zijn experts die gedijen op vertrouwen, integriteit en expertise. Een vertrouwd adviseur gaat verder dan alleen deskundig advies; ze begrijpen de behoeften, doelen en waarden van onze klanten tot in de kern. Onze kenmerken omvatten integriteit – eerlijk en ethisch handelen, deskundigheid – met uitgebreide kennis van erfgoed en actuele ontwikkelingen, empathie – op […]

Contact