Directievoering

We zijn experts die gedijen op vertrouwen, integriteit en expertise. Als vertrouwde adviseurs gaan we verder dan alleen het geven van deskundig advies; we begrijpen de behoeften, doelen en waarden van onze klanten tot in de kern. Onze kenmerken zijn:

  • Integriteit: We handelen eerlijk en ethisch.
  • Deskundigheid: We beschikken over uitgebreide kennis van erfgoed en actuele ontwikkelingen.
  • Empathie: We bieden op maat gemaakte oplossingen voor elke situatie.
  • Transparantie: We communiceren helder over onze adviezen en de bijbehorende risico’s.
  • Langdurige relaties: We bouwen langdurige relaties op gebaseerd op respect, vertrouwen en samenwerking.

Als onafhankelijk raadgevend adviesbureau hebben wij geen baat bij vervolgonderzoek. We kijken altijd naar de juridische grondslag van de onderzoeksplicht. We zijn thuis in alle aspecten van het proces, waaronder risicoanalyses, quickscans, bureauonderzoeken, programma’s van eisen, ramingen en aanbestedingen, en we zijn zeer omgevingsbewust.

Contact