GIS, Inventarisatie- & Beleidskaarten

Archeologische informatie ruimtelijk weergeven is een vak apart. Het goed inzichtelijk maken van beschikbare gegevens vormt een belangrijk onderdeel van het functioneren van archeologisch beleid. Als een kaart immers niet helder is, kan dit problemen geven in de praktische uitvoering van advisering en selectiebesluiten. Doordat Buro de Brug bekend is met zowel het vervaardigen van deze kaarten als het praktisch gebruik ervan in gemeentelijke advisering, weten wij precies wat wel of niet wenselijk is bij het opstellen van archeologisch kaartmateriaal. Doordat wij meeschreven aan de nationale Handleiding archeologische inventarisatiekaarten zitten we stevig in de materie.

Naast beleidskaarten maakt Buro de Brug ook andere GIS gebaseerde producten, waarbij archeologische informatie in ruimtelijke zin wordt geanalyseerd.

Contact