Detachering

Het personeel van Buro de Brug kan voor lange of korte tijd op alle niveaus in uw organisatie worden ingezet voor archeologische en cultuurhistorische werkzaamheden. De medewerkers hebben ruime ervaring als gemeentearcheoloog, provinciaal of gemeentelijk beleidsadviseur, provinciaal of gemeentelijk beleidsmedewerker of provinciaal of gemeentelijke plantoetser en senior (KNA) archeoloog. Overheden, maar ook bedrijven kunnen kampen met tijdelijke onderbezetting en tekort aan deskundig personeel, ten gevolge van ziekte, zwangerschap, oningevulde vacatures of anderszins. Buro de Brug biedt een tijdelijke aanvulling van de capaciteit die de voortgang van uw werkzaamheden garandeert. Door onze ervaring kunt u ons direct in het diepe gooien.

Contact