Duurzaamheidsbeleid

Ons MVO-beleid omvat een concreet plan voor 2023-2026, gebaseerd op het OGSM-model. Onze missie is het behouden, delen en duurzaam benutten van archeologische kennis, met respect voor het verleden en oog voor de toekomst. We willen niet alleen uitblinken in wetenschappelijke expertise maar ook pionieren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze duurzaamheidspijlers omvatten milieubewustzijn, sociale verantwoordelijkheid […]

Duurzaam kantoor

Welkom in ons circulaire kantoor! Hier gaan we voor duurzaamheid van kop tot staart. Het dak ligt vol met zonnepanelen. Onze inrichting? Circulair. Onze computers? Refurbished. En onze literatuur? Zo vaak mogelijk tweedehands. Daarnaast hebben we onze digitale voetafdruk in de ‘cloud’ gehalveerd en compenseren we onze CO2 uitstoot via Lokaal Compensatiebos. Bij Buro de […]

ISO 26000

Buro de Brug erkent haar impact op de maatschappij en milieu en streeft naar een duurzame praktijk, zowel intern als in projecten. Wij hebben een MVO-certificaat ISO 26000. Dat is een richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op ethiek, transparantie, duurzaamheid en betrokkenheid bij belanghebbenden.

Contact