ISO 26000

Buro de Brug erkent haar impact op de maatschappij en milieu en streeft naar een duurzame praktijk, zowel intern als in projecten. Wij hebben een MVO-certificaat ISO 26000. Dat is een richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, gericht op ethiek, transparantie, duurzaamheid en betrokkenheid bij belanghebbenden.

Contact