Duurzaamheidsbeleid

Ons MVO-beleid omvat een concreet plan voor 2023-2026, gebaseerd op het OGSM-model. Onze missie is het behouden, delen en duurzaam benutten van archeologische kennis, met respect voor het verleden en oog voor de toekomst. We willen niet alleen uitblinken in wetenschappelijke expertise maar ook pionieren in maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze duurzaamheidspijlers omvatten milieubewustzijn, sociale verantwoordelijkheid en economische duurzaamheid. Buro de Brug onderschrijft ook de Fair Practice Code van Kunsten ’92 en de Gedragscode voor Beroepsarcheologen van de NVvA.

Contact