De balans tussen boterbriefje en archeologische waarden: een kwestie van gewicht

In de voortdurende strijd tussen behoud van erfgoed en vooruitgang lijkt soms het bureaucratische keurslijf zwaarder te wegen dan de vraag hoe groot de kans is dat er archeologische schatten onder onze voeten sluimeren. Vooral bij kleine bodemingrepen van particuliere initiatiefnemers dreigt de neiging van de bevoegde overheid om een “boterbriefje, just in case” te […]

Computer says no: een kritische blik op archeologisch beleid in Nederlandse gemeenten

What is heritage

In de schijnbaar eindeloze lappendeken van Nederlandse wet- en regelgeving, waarin de verantwoordelijkheid voor archeologie decentraal op gemeentelijk niveau rust, zou je verwachten dat er een zekere uniformiteit heerst. Toch blijkt in de praktijk dat enkele pareltjes van eigenzinnigheid, vaak gesteund door externe adviseurs, een risico met zich meebrengen. Het gevaar van een archeologische incrowd […]

Balanceren tussen het behoud en de aanwezigheid van archeologie

In de wereld van archeologie wordt er een delicate dans uitgevoerd tussen twee essentiële concepten: behoudenswaardigheid en aanwezigheid. De vraag die daaruit voortvloeit, weegt zwaar op onze historische schouders: wat is belangrijker? In de praktijk lijkt er een subtiel, maar significant, verschuiving plaats te vinden. Eens ging het vooral om het vaststellen van de behoudenswaardigheid […]

Contact