Mirjam Lobbes

Senior adviseur
Senior adviseur

Als archeoloog en als kunsthistoricus geef je betekenis aan het heden door het verleden te (proberen te) begrijpen. Die zoektocht naar betekenisgeving en duiding is hetgeen Mirjam (1982) trekt aan dit vak en waar ze steeds -tussen alle KNA voorschriften door- op wil blijven focussen. Bij Buro de Brug zet ze zich in om de verhalen uit het verleden een plek te geven in het heden. In sommige gevallen kan dat heel pragmatisch zijn door ervoor te zorgen dat archeologie op een doeltreffende en efficiënte manier wordt gebruikt binnen de gestelde beleidskaders. In andere gevallen gaat het over het faciliteren van beleving van het verleden zoals de inrichting van het Minimuseum de Waterwolf in Etersheim waar Mirjam de verhaallijnen voor schreef en praktisch de bruiklenen voor de vondsten regelde.

Contact