Jan-Willem Oudhof

Directeur/Senior adviseur
Directeur/Senior adviseur

Jan-Willem (1969) is senior archeoloog en medeoprichter van Buro de Brug. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring in alle facetten van het archeologisch werkveld. Na een carrière in de uitvoerende kant van de archeologie, is hij verdergegaan in de advisering. Hij is door diverse gemeenten als senior archeoloog ingehuurd. Niet alleen in de rol als bevoegd gezag, maar ook als conditieleider archeologie bij complexe civieltechnische projecten. Zowel op de landbodem als op de waterbodem. Hij heeft voor diverse projectorganisaties het deelaspect archeologie vormgegeven, van (Europese) aanbesteding tot oplevering van de eindpublicaties. Daarnaast neemt hij deel aan wetenschappelijke onderzoeksgroepen en publiceert hij regelmatig inhoudelijke bijdragen over verschillende thema's in de middeleeuwse archeologie.

Contact