Waarom dit project?

In opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) voerde de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met Buro de Brug het synthetiserend Archeologisch Onderzoek ‘Ambachtelijke productie in de late middeleeuwen in steden’ uit. Dit onderzoek maakt deel uit van het project ‘Oogst voor Malta’ binnen het programma Kenniskaart Archeologie van de RCE.

Dit project heeft als doel het synthetiseren van archeologisch onderzoek dat is uitgevoerd sinds de invoering van de Wet Archeologische Monumentenzorg in 2007. Door middel van dit programma worden kennis en handvaten voor toekomstig onderzoek aangeboden aan zowel het archeologisch werkveld als aan initiatiefnemers in ruimtelijke ontwikkeling

Wat deden we?

Tijdens het onderzoek zijn samen met onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam honderden rapporten doorgenomen en tien steden van verschillende ouderdom en omvang  en verspreid over de diverse landschappen in Nederland geanalyseerd. Dit deden we om aan de hand van de opgravingen iets te kunnen zeggen over het aantal werkplaatsen en de omvang van de ambachtelijke productie in de periode tussen 1200 en 1500. Ook onderzochten we de omvang van de productie en de mate van standaardisatie.

Waar was het?

Het onderzoek had betrekking op 36 steden van verschillende ouderdom en omvang  in Nederland, waarvan 10 steden verspreid over de diverse landschappen nader geanalyseerd zijn.

En met wie?

In het onderzoeksteam heeft Buro de Brug samen gewerkt met de Universiteit van Amsterdam.

De publicatie is te downloaden via:

Nederlandse Archeologische Rapporten (NAR) 66