Waarom dit project?

De mensen van Buro de Brug hebben een brede visie. Ze weten dat archeologie niet het einddoel van een project is, maar slechts een deelaspect. Omdat het een radertje is in een veel grotere machine, moet het wel goed afgestemd worden en perfect passen bij de rest. Het gaat vaak om projecten waarbij het archeologisch onderzoek pas kan worden uitgevoerd nadat de diepwanden of damwanden er al staan. Met alle juridische, organisatorische en uitvoeringstechnische uitdagingen die dat met zich mee brengt. Er zijn geen situaties denkbaar of wij hebben het al bij de hand gehad.

Wat deden we?

Op het gebied van het organiseren van archeologie in complexe (binnenstedelijke) bouw projecten zijn we een van de meest ervaren bureaus. Zo hebben we het archeologisch proces in tal van ondergrondse parkeergarage projecten georganiseerd en hebben acht jaar lang alle archeologische projecten in het Stationsgebied in Utrecht begeleid. We begeleiden dijkversterkingsprojecten en gecombineerd archeologisch-NGE onderzoek, zowel op de landbodem als de waterbodem. We stellen ramingen op en PvE’s en kennen de markt door en door.

Waar was het?

Waar in Nederland maakt niet uit. Het gaat om de toegevoegde waarde die wij kunnen leveren. Onze dienstverlening strekt zich letterlijk uit van Groningen tot Maastricht.

En met wie?

Onze klantenkring varieert van overheden, ontwikkelaars, bouwers, bouwcombinaties, projectorganisaties, privaat publieke samenwerkingen tot allianties. Soms leveren we een specifiek product, soms participeren we langdurig in een project.