Josje van Leeuwen

Senior adviseur
Senior adviseur

Josje (1989) heeft in 2014 haar Research Master aan de Universiteit van Amsterdam in de Noordwest Europese archeologie afgerond. Na haar afstuderen heeft ze eerst bijna zes jaar bij Archeologie West-Friesland gewerkt als KNA Specialist Archeozoölogie, archeologisch beleidsadviseur en educator. Ze heeft daar ook meegewerkt aan het opstellen van waarden-, verwachtingen- en beleidskaarten archeologie voor verschillende gemeenten. Sinds november 2018 werkt ze bij Buro de Brug als adviseur en KNA Specialist Archeozoölogie. Ze schrijft bureauonderzoeken, adviezen en Programma’s van Eisen en stelt archeologische beleidskaarten op. Voor het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân verzorgt zij vanuit Buro de Brug de archeologische advisering voor een groot deel van de gemeenten in Friesland. In 2020 illustreerde zij haar eerste kinderboek over archeologie: “Glop”.

Contact