Waarom dit project?

De gemeente Leeuwarden heeft een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd op het Oldehoofsterkerkhof De op deze locatie aanwezige stadsterp is hierbij voor een groot deel vergraven. Eerder archeologisch onderzoek had aangetoond dat op deze locatie de resten van de Middeleeuwse St Vituskerk, en een terp met bewoningssporen uit de Middeleeuwen en Romeinse periode aanwezig waren. Deze bewoningssporen moesten binnen de bouwkuip met damwanden tijdens het bouwproces opgegraven worden.

Wat deden we?

Buro de Brug heeft voor de gemeente Leeuwarden het nodige archeologisch onderzoek binnen deze bouwkuip georganiseerd en heeft over directie gevoerd over het veldwerk en de uitwerking van het onderzoek. Tenslotte hebben we meegewerkt aan het organiseren van een publieksboek over het archeologisch onderzoek.

Waar was het?

Het project vond in de binnenstad van Leeuwarden plaats op het Oldehoofsterkerkhof. Een van de drie terpen waarop Leeuwarden is ontstaan.

En met wie?

De werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leeuwarden