Stichting Archeo ODC

Buro de Brug participeert in Archeo ODC. Deze ANBI stichting doet maritiem archeologisch onderzoek naar het cultuurlandschap van Nederland in het algemeen en het Zuiderzeegebied in het bijzonder. De stichting heeft als doel om de kennis en het maatschappelijke draagvlak over het maritiem verleden van Nederland en de belangrijke rol die de Zuiderzee daarin gespeeld heeft te vergroten. ODC organiseert projecten waarin wetenschappelijk onderzoekers in de maritieme archeologie, professionele duikers, sportduikers en vrijwilligers in de maritieme archeologie samenwerken op vrijwillige basis geïnitieerd door een gedeelde passie voor de maritieme archeologie.

Contact