Computer says no: een kritische blik op archeologisch beleid in Nederlandse gemeenten

What is heritage

In de schijnbaar eindeloze lappendeken van Nederlandse wet- en regelgeving, waarin de verantwoordelijkheid voor archeologie decentraal op gemeentelijk niveau rust, zou je verwachten dat er een zekere uniformiteit heerst. Toch blijkt in de praktijk dat enkele pareltjes van eigenzinnigheid, vaak gesteund door externe adviseurs, een risico met zich meebrengen. Het gevaar van een archeologische incrowd […]

De balans tussen boterbriefje en archeologische waarden: een kwestie van gewicht

In de voortdurende strijd tussen behoud van erfgoed en vooruitgang lijkt soms het bureaucratische keurslijf zwaarder te wegen dan de vraag hoe groot de kans is dat er archeologische schatten onder onze voeten sluimeren. Vooral bij kleine bodemingrepen van particuliere initiatiefnemers dreigt de neiging van de bevoegde overheid om een “boterbriefje, just in case” te […]

Contact