Balanceren tussen het behoud en de aanwezigheid van archeologie

In de wereld van archeologie wordt er een delicate dans uitgevoerd tussen twee essentiële concepten: behoudenswaardigheid en aanwezigheid. De vraag die daaruit voortvloeit, weegt zwaar op onze historische schouders: wat is belangrijker? In de praktijk lijkt er een subtiel, maar significant, verschuiving plaats te vinden. Eens ging het vooral om het vaststellen van de behoudenswaardigheid […]

Contact